កញ្ចប់ LED ឆ្លាតវៃ

  • Smilekit

    ឈុតញញឹម

    លក់ដុំ ស្លាកឯកជន UV Teeth Whitening Kit ឧបករណ៍ធ្វើឱ្យធ្មេញស uv ប្ដូរតាមបំណង ការវេចខ្ចប់ផ្សេងៗគ្នា ស្លាកផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួន ជែលសម្អាតធ្មេញតាមតម្រូវការ ជាមួយនឹងកំហាប់ផ្សេងៗគ្នា ទៅតាមតម្រូវការផ្សេងៗគ្នា។

  • Teeth Whitening LED Kit

    ឈុត LED ធ្វើអោយធ្មេញស

    ឧបករណ៍បំភ្លឺធ្មេញឱ្យសជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជែលធ្វើឱ្យធ្មេញសកម្មខ្ពស់ រហ័ស ប្រសិទ្ធភាព និងងាយស្រួល 5 ស្រមោលឡើង។ ជាមួយនឹងអំពូល LED ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ អ្នកអាចធ្វើឱ្យធ្មេញរបស់អ្នកសនៅផ្ទះបាន។ ឧបករណ៍បំភ្លឺធ្មេញឱ្យសគាំទ្រស្លាកឯកជន ហើយពន្លឺធ្វើឱ្យធ្មេញសនៅផ្ទះអាចប្ដូរតាមបំណង។